Greater Grace International School

over 26 years of educational excellence

Contact GGIS
+36 1 275-4795         loading...

Pénzügyi Információ2018 - 2019

Regisztrációkor esedékes díjak

Regisztrációs díj350 000 Ft / fő

Tandíj

Óvoda 1 435 000 Ft / fő
Iskolaelőkészítő 2 630 000 Ft / fő
1 – 6 osztály 3 385 000 Ft / fő
7 – 8 osztály 3 690 000 Ft / fő
9 – 10 osztály 3 890 000 Ft / fő
11 – 12 osztály 3 985 000 Ft / fő

A díjak a következőket tartalmazzák:
regisztráció, oktatás, tankönyvek, tanulmányi kirándulások többsége, az iskola egészére kiterjedő szintfelmérő tesztek

A díjak a következőket NEM tartalmazzák:
felzárkóztató angol nyelv (EAL) program díja, ebéd, iskolai egyenruha, szakkörök, sportversenyeken való részvételi díj, különleges események és kirándulások, TOEFL és AP vizsgák, tanórán kívüli tevékenységek díjai

További Fontos Részletek

  • A tanévre vonatkozó regisztrációs díj (350 000 Ft) a beiratkozáskor esedékes, ami 2018. május 31-e után nem visszatérítendő. 200 000 Ft kedvezményt biztosítunk minden további testvér regisztrációs díjából.
  • A regisztrációs díjat minden évben felszámítjuk.
  • A regisztráció részeként a szülőknek "Oktatási Szolgáltatási Szerződést" kell kötniük, ami felmondásig érvényes. Az árak évente felülvizsgálatra kerülnek, amiről tájékoztatót küldünk.
  • A Tandíjat és az EAL program díját évente kétszer számlázzuk.
  • Az ebéd díját negyedévente számlázzuk, ami forintban, előre fizetendő.
  • A tanév közben csatlakozó diákoknak a regisztrációs díjat teljes egészében meg kell fizetniük, valamint a tandíj időarányos részét.
  • A tanév közben távozó diákok esetében az időarányosan számított tandíjon felül plusz egy havi tandíjat számítunk fel.
  • Minden tartozást ki kell egyenlíteni határidőre. 30 napon túl fennálló tartozás esetén késedelmi kamat kerülhet felszámításra, valamint a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a diák nem látogathatja az órákat. Tartozás fennállása esetén nem áll módunkban kiadni a bizonyítványt a tartozás rendezéséig.
  • A díjak fizetése banki átutalással vagy készpénzben történik a pénzügyi irodában.
  • Egyéb pénzügyi szabályokról az iskola Diák Kézikönyve rendelkezik.

2018-19 Általános Pénzügyi Információk (PDF)

Fizetési Ütemezés

2017-18 Tandijfizetési Ütemezés (PDF)

Most of all, I enjoyed speaking with your students. They asked some great questions!

George H. Walker

Ambassador, Embassy of the U.S.A.

Don't choose your school before you read this short report.

The English language school market in Hungary was evaluated by the Budapest Times newspaper. Simply provide us with your name and email to receive this valuable information right away.

Fill out this online form.

Greater Grace International School | Szilágyi Erzsébet Fasor 22/B | 1125 Budapest, Hungary | +36 1 275-4795