Greater Grace International School

over 27 years of educational excellence

Contact GGIS
+36 1 275-4795         loading...

Pénzügyi Információ2018 - 2019

Regisztrációkor esedékes díjak

Regisztrációs díj350 000 Ft / fő

Tandíj

Óvoda 1 435 000 Ft / fő
Iskolaelőkészítő 2 630 000 Ft / fő
1 – 6 osztály 3 385 000 Ft / fő
7 – 8 osztály 3 690 000 Ft / fő
9 – 10 osztály 3 890 000 Ft / fő
11 – 12 osztály 3 985 000 Ft / fő

A díjak a következőket tartalmazzák:
regisztráció, oktatás, tankönyvek, tanulmányi kirándulások többsége, az iskola egészére kiterjedő szintfelmérő tesztek

A díjak a következőket NEM tartalmazzák:
felzárkóztató angol nyelv (EAL) program díja, ebéd, iskolai egyenruha, szakkörök, sportversenyeken való részvételi díj, különleges események és kirándulások, TOEFL és AP vizsgák, tanórán kívüli tevékenységek díjai

További Fontos Részletek

 • A regisztrációs díj (350 000 Ft) a beiratkozáskor esedékes, ami 2018. május 31-e után nem visszatérítendő. 200 000 Ft kedvezményt biztosítunk minden további testvér regisztrációs díjából.
 • A regisztrációs díjat minden évben felszámítjuk.
 • A Tandíj #1 és #2-ből 20% kedvezményt biztosítunk azon diákoknak, akinek idősebb testvére szintén az iskolában tanul, amennyiben a tandíjat a család fizeti. Ez a kedvezmény nem vonatkozik azokra a diákokra, akik tandíját cégek illetve nagykövetségek fizetik.
 • A regisztráció részeként a szülőknek "Oktatási Szolgáltatási Szerződést" kell kötniük, ami felmondásig érvényes. Az árak évente felülvizsgálatra kerülnek, amiről tájékoztatót küldünk.
 • A Tandíjat és az EAL program díját évente kétszer számlázzuk.
 • Az ebéd díját negyedévente számlázzuk, ami forintban, előre fizetendő.
 • A tanév közben csatlakozó diákoknak a regisztrációs díjat teljes egészében meg kell fizetniük, valamint a tandíj időarányos részét.
 • A tanév közben távozó diákok esetében az időarányosan számított tandíjon felül plusz egy havi tandíjat számítunk fel.
 • Minden tartozást ki kell egyenlíteni határidőre. 30 napon túl fennálló tartozás esetén késedelmi kamat kerülhet felszámításra, valamint a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a diák nem látogathatja az órákat. Tartozás fennállása esetén nem áll módunkban kiadni a bizonyítványt a tartozás rendezéséig.
 • A díjak fizetése banki átutalással vagy készpénzben történik a pénzügyi irodában.
 • Egyéb pénzügyi szabályokról az iskola Diák Kézikönyve rendelkezik.

2018-19 Általános Pénzügyi Információk (PDF)

Fizetési Ütemezés

2018-19 Tandijfizetési Ütemezés (PDF)

Most of all, I enjoyed speaking with your students. They asked some great questions!

George H. Walker

Ambassador, Embassy of the U.S.A.

Greater Grace International School | Szilágyi Erzsébet Fasor 22/B | 1125 Budapest, Hungary | +36 1 275-4795